הצטרפות לשירות מותנית באישור הלקוח והקמתו במערכת המשלוחים

כל החבילות בכיסוי ארצי כולל יהודה ושומרון 

המחירים אינם כוללים מע"מ